Версiя для друку

Висновок Ради Європи: оцінювати кандидатів на посаду судді може лише ВККСУ

Висновок Ради Європи: оцінювати кандидатів на посаду судді може лише ВККСУ

Оцінювання судді та кандидата на посаду судді щодо професійних знань і компетентності, моральної, етичної та психологічної доброчесності – є завданням виключно ВККСУ.

Висновок Громадської ради доброчесності (ГРД) – лише елемент кваліфікаційного оцінювання, який стосується питань професійної етики та доброчесності суддів і кандидатів. Про це йдеться у Висновку Ради Європи щодо Регламенту ГРД, який було презентовано 12 червня 2017 року в Києві. Автором Висновку є міжнародний експерт Ради Європи, доктор права, професор Діана Ковачева.

Експертний Висновок грунтується на питаннях повноважень, складу і висновків ГРД, а також процедур оцінювання в контексті стандартів Ради Європи щодо незалежності та підзвітності суддів.

У документі наголошується, що ГРД сприяє роботі ВККСУ в питаннях оцінювання та не може виносити остаточного рішення щодо доброчесності або професійної етики окремого судді. Це положення відповідає європейським стандартам і, зокрема, § 37 Висновку № 3 Консультативної ради європейських суддів: «З метою захисту суддівської незалежності оцінювання повинно проводитися переважно суддями».

«Європейські стандарти не забороняють фахівцям, що можуть зробити корисний внесок до процесу оцінки, брати в ньому участь, проте їхня роль може бути лише дорадчою, а не вирішальною», – підкреслила експерт Ради Європи.

Аналіз положень Регламенту ГРД вказав на розбіжність між повноваженнями ГРД, передбаченими законом, і тими, що встановлені Регламентом ГРД. Зокрема, Регламент ГРД не містить чітких та об’єктивних критеріїв, на підставі яких можна дійти висновку про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) нормам доброчесності та етики. «Висновки ГРД мають бути ґрунтовними, а під час їхньої підготовки не слід користуватися неперевіреною інформацією або включати її до тексту висновку», – йдеться у Висновку Ради Європи.

Наголошується, що під час різних процедур оцінювання дуже важливо виключити ті фактори, які можуть вплинути на незалежність суддів. ГРД має право лише аналізувати і перевіряти інформацію, що стосується доброчесності та професійної етики суддів, але не наділена компетенцією розглядати обґрунтованість судових рішень. Зокрема, згадується, що «система оскарження – це єдиний спосіб, у який судді можуть вважатись відповідальними за своє рішення, за винятком випадків, коли суддя діяв недобросовісно» (§ 23 Висновку КРЄС № 18).

«Ми розуміємо мету створення ГРД, але залучення громадянського суспільства до процедури кваліфікаційного оцінювання може призвести до певних наслідків, тому повинні існувати запобіжники впливу на незалежність судової влади», – зауважила під час презентації Висновку Глава Департаменту правосуддя та правового співробітництва Ради Європи Ханне Юнкер.

«Я хотіла б запропонувати, щоб інформація та висновки ГРД стосувалися відповідності або невідповідності судді критеріям професійної етики та доброчесності, а не його репутації, – зазначила Діана Ковачева. Вона також додала, що загальні умови та методи оцінювання мають бути відомими суспільству, однак процес індивідуального оцінювання не повинен враховувати думку суспільства стосовно судді.

Стандарти Ради Європи говорять також про те, що в разі негативного висновку ГРД кандидатам на посаду судді слід надавати право захищати себе та надавати пояснення, додаткові документи й докази ще до того, як інформація, що використовується під час оцінювання, буде включена до остаточного висновку органу, що здійснює оцінювання, та до її оприлюднення.

У Висновку Ради Європи підкреслено, що дотримання принципу незалежності судової влади потребує додержання загального правила про те, що практикуючі юристи (адвокати) і прокурори не можуть брати участі у процесі оцінювання суддів. Відповідно до стандартів Ради Європи індивідуальне оцінювання суддів повинні здійснювати судді, обрані іншими суддями.

Повертаючись до питання про порядок роботи ГРД, секретар кваліфікаційної палати Комісії Станіслав Щотка підкреслив, що «за наявності методології всім учасникам процедури зрозуміло, які будуть ставитись вимоги та запроваджуватись стандарти. Коли є правила, сторонній спостерігач може зрозуміти, наскільки професійно виконана робота та чи не присутній суб’єктивізм».

Вci новини
Перейти на початок