X

23 листопада 2023 року оголошено конкурс на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття 25 вакантних посад суддів  Вищого антикорупційного суду

1. Конкурс на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду (далі – Конкурс) проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» та Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді та рішення Комісії.

Із чинним Положенням про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді (далі – Положення) можна ознайомитись у підрозділі «Конкурс на посаду судді» розділу «Діяльність» офіційного вебсайту Комісії.

2. Вакантними є такі посади суддів:

1) 15 посад суддів Вищого антикорупційного суду (перша інстанція);

2) 10 посад суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

3. Строк подання документів для участі у Конкурсі – з 01 березня 2024 року до 15 березня 2024 року (включно).

4. Особи, які надіслали до Комісії документи пізніше 15 березня 2024 року, до участі у Конкурсі не допускаються.

5. Інформацію про форму надсилання документів (паперова або електронна) буде визначено на підставі рішення Комісії та оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії додатково.

6. Для участі у Конкурсі кандидат на посаду судді має подати заяву згідно з додатком 3 до Положення, з якою необхідно надати:

1) копію паспорта громадянина України;

2) анкету кандидата на посаду судді згідно з додатком 4 до Положення (окремо зазначаються відомості про участь у розгляді справ, що згідно із законом належать до юрисдикції Вищого антикорупційного суду, а також інформація щодо наукової діяльності у сфері компетенції цього суду (за наявності такого стажу/досвіду);

3) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути суддею;

4) декларацію родинних зв’язків кандидата на посаду судді;

5) декларацію доброчесності кандидата на посаду судді;

6) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

7) копію трудової книжки, послужного списку (за наявності) або інших документів щодо трудової діяльності кандидата на посаду судді;

8) довідку про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів за формою первинної облікової документації № 100-2/о;

9) письмову згоду на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді згідно з додатком 5 до Положення;

10) згоду на проведення стосовно нього спеціальної перевірки відповідно до закону за формою згідно з Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком;

11) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка охоплює період року, що передує року подання документів, та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

12) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

13) документи, що підтверджують відповідність кандидата на посаду судді окремим вимогам статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;

14) документи, які підтверджують дотримання однієї із вимог, передбачених частиною другою статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд»;

15) заяву про відсутність обставин, зазначених у частині четвертій статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», згідно з додатком 1 до Умов про проведення конкурсу на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду (далі – Умови);

16) електронний носій із засвідченими кваліфікованим електронним підписом сканованими копіями документів, визначених Умовами, та інформацією про кандидата за формою згідно з додатком 2 до Умов.

Документи, визначені підпунктами 2–16 пункту 6 цього оголошення, оформлюються у вигляді додатка до заяви і мають бути розміщені у порядку їх черговості, визначеному формою заяви, та пронумеровані простим олівцем згідно із загальною кількістю аркушів додатка.

7. Кандидату, який має намір взяти участь у конкурсі до Вищого антикорупційного суду, у відповідних полях заяви необхідно зазначити «Вищий антикорупційний суд» у родовому відмінку.

Кандидату, який має намір взяти участь у конкурсі до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, у відповідних полях заяви необхідно зазначити «Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду» у родовому відмінку.

8. Умови проведення Конкурсу.

8.1. Конкурс на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду як суду першої інстанції та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду є окремими процедурами в межах оголошеного Конкурсу.

8.2. До участі у Конкурсі допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені цим оголошенням, подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають встановленим статтями 33, 69 та 81 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а також статтею 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» вимогам до кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду (далі – кандидат).

8.3. У визначений Комісією строк та в межах оголошеного Конкурсу кандидат може звернутися лише з однією заявою про участь у Конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання виключно в один із судів, до яких оголошено Конкурс: Вищий антикорупційний суд або Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

8.4. Особа, яка бере участь у Конкурсі та не є суддею, зобов’язана подавати декларації родинних зв’язків та доброчесності кандидата на посаду судді щорічно у період до 01 лютого.

8.5. Особа, яка бере участь у Конкурсі та не має обов’язку щорічно подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язана подавати таку декларацію як кандидат на посаду судді щорічно до 01 квітня.

Копії таких декларацій має бути направлено до Комісії упродовж десяти днів після ухвалення Комісією рішення про допуск особи до етапу кваліфікаційного оцінювання «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

9. Дата, час та місце проведення Конкурсу будуть визначені рішенням Комісії та оприлюднені на офіційному вебсайті Комісії додатково.