X

Проєкт ЄС «Підтримка реформ та цифровізації сектору юстиції в Україні (Право-Justice II)»

Проєкт Європейського Союзу «Підтримка реформ та цифровізації сектору юстиції в Україні (Право-Justice II)» фінансується Європейським Союзом та реалізується Французькою агенцією міжнародної технічної допомоги «Expertise France».

Загальний термін реалізації: 01 червня 2021 року – 31 грудня 2023 року (очікувана дата завершення Проєкту).

Мета Проєкту: розроблення стратегічного планування, удосконалення та забезпечення стійкості сектору юстиції в Україні, а також координація, моніторинг та оцінка діяльності його установ. 

07 вересня 2023 року між Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та Проєктом Європейського Союзу «Право-Justice» підписано Меморандум про співпрацю.

ВККСУ та Проєкт ЄС «Право-Justice» домовились про консолідацію зусиль, спрямованих на забезпечення справедливих, якісних та прозорих процедур добору кандидатів для призначення на посаду судді, проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді та проведення кваліфікаційного оцінювання суддів. 

Завдання та напрями співпраці Комісії та Проєкту:

  • Розроблення та вдосконалення нормативно-правових актів, які регламентують процедури щодо добору кандидатів на посаду судді; кваліфікаційного оцінювання суддів, формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді), проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді;
  • Розроблення та вдосконалення нормативно-правових актів, які визначають порядок та методологію оцінювання та самооцінювання судді;
  • Забезпечення необхідних умов для діяльності Громадської ради доброчесності;
  • Проведення спільних заходів, що відповідають меті співпраці;
  • Обмін інформацією про кращі міжнародні практики та розбудова міжнародного співробітництва Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Проєкт ЄС «Право-Justice» сприяє розвитку верховенства права в Україні відповідно до європейських стандартів та кращого порівнюваного практичного досвіду.

Напрями діяльності Проєкту визначаються його компонентами:

1.  «Політика та координація в секторі юстиції». Експерти Першого компоненту Проєкту ЄС «Право-Justice» сприяють поширенню в українській системі правосуддя європейських практик та стандартів, надають підтримку органам юстиції на шляху інтеграції України в Європейський Союз, а також сприяють у розслідуванні воєнних злочинів.

2.  «Судова влада і судова реформа». Експерти Другого компоненту Проєкту працюють над різними аспектами судової реформи, надають експертну підтримку органам судової влади, а також сприяють підвищенню інституційної спроможності органів суддівського врядування та адміністрування.

3.  «Захист прав власності та виконання судових рішень». У фокусі діяльності Третього компоненту – захист права громадян на справедливий суд шляхом побудови ефективної системи виконання судових рішень, забезпечення захисту прав власності через удосконалення процедур примусового виконання судових рішень, удосконалення процедур неплатоспроможності та банкрутства, створення надійної системи реєстрації прав власності, а також питання реформування систем виконання покарань та судово-експертної діяльності.

4.  «Електронне правосуддя. Цифровізація української юстиції». Проєкт ЄС «Право-Justice» підтримує цифровізацію системи правосуддя України та органів юстиції шляхом впровадження сучасних ІТ-рішень. Головний напрямок діяльності експертів Четвертого компоненту Проєкту полягає у підтримці органів юстиції України у розробленні цифрових рішень і в реалізації їхніх окремих елементів.