X

Робоча зустріч Голови ВККСУ Ігоря Самсіна з радником Міністра юстиції та захисту прав споживачів Баварії, Президентом Канцелярії з екзаменування суддів Доктором Хельмутом Палдером

15 листопада 2011 року в рамках домовленостей, досягнутих у ході дев'ятого засідання Постійної українсько-баварської робочої комісії, Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігор Самсін провів зустріч з радником Міністра юстиції та захисту прав споживачів Баварії, Президентом Канцелярії з екзаменування суддів Доктором Хельмутом Палдером.

Метою візиту Доктора Палдера до України є ознайомлення з особливостями та новаціями в системі навчання та тестування суддів, обмін досвідом та вивчення можливих напрямів співробітництва.

На початку зустрічі зі вступним словом про особливості проведення добору на посаду судді вперше відповідно до новоприйнятого Закону України “Про судоустрій і статус суддів” виступив Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігор Самсін.

Ігор Леонович зазначив, що в умовах формування високопрофесійного корпусу суддів в Україні на засадах прозорості, відкритості та доступності хотілося б перейняти практичний досвід оцінювання результатів екзаменування кандидатів на посаду судді в Баварії, визначення критерію прохідного бала за наявності значної переваги прийнятих заяв та наявних вакантних суддівських посад, розробки методики перевірки особистих та моральних якостей кандидатів.

“Беззаперечно, вивчення сильних і слабких сторін досвіду країн Європи, зокрема Німеччини, стане вагомим кроком у подальшому наближенні до кращих міжнародних стандартів”, - наголосив Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігор Самсін.

Під час діалогу Головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України було окреслено зміст та процедурні особливості реалізованих установчих етапів добору на посаду судді вперше , а саме:

  • письмового анонімного тестування (іспиту) та кваліфікаційного іспиту, питання формування баз тестів та практичних питань;
  • систематичного моніторингу тестової бази на предмет адекватності та відповідності діючому законодавству відповідно до вимог закону;
  • періодичного оновлення Програми анонімного тестування (іспиту) кандидатів на посаду судді на виявлення рівня загальних теоретичних знань у галузі права та Програми письмового анонімного тестування кандидатів на посаду судді на виявлення належних теоретичних знань та рівня професійної підготовки з метою забезпечення об'єктивності іспитів;
  • періодичної апробації тестових запитань;
  • підхід, порядок формування бази практичних завдань;
  • критерії оцінки при екзаменуванні (виконанні практичного завдання) та ін.

Відповідні напрями окресленої проблематики в контексті досвіду Німеччини були досліджені Президентом Канцелярії з екзаменування суддів Доктором Палдером.

Зокрема, він зауважив, що німецька система добору на посаду судді передбачає складання виключно єдиного внутрішньоуніверситетського іспиту для випускників юридичних факультетів, які виявили бажання зайняти відповідні посади в судових установах та органах юстиції.

Також у ході зустрічі сторонами окремо обговорювались тривалість зазначеного іспиту, його зміст та стандарти оцінювання результатів, значення успішності кандидатів у процесі спеціальної підготовки, співвідношення загальної кількості кандидатів та щорічних наявних вакантних посад у сфері юстиції.

На зустрічі також були присутні заступник керівника секретаріату Комісії Отрода Нані Суліківна, начальник відділу міжнародного співробітництва Казакевич Поліна Віталіївна, проректор з науково-дослідної роботи Національної школи суддів України Шукліна Наталія Георгіївна та начальник відділу міжнародних звязків Національної школи суддів України Пустовойтова Тетяна Леонідівна.

За підсумками візиту було досягнуто домовленості про продовження подальшої ефективної співпраці Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України та Канцелярії екзаменування суддів Баварії з метою отримання широкого спектру розуміння ситуації в системі навчання та тестування суддів та подальшого її вдосконалення.