X

11/дс-24

Назва документа: 
Рішення
Дата створення документа: 
23.01.2024
Дата надходження документа: 
23.01.2024
Джерело інформації: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Галузь: 
Суддівське врядування
Тип, носій: 
Текстовий документ
Вид документа: 
Рішення
Форма зберігання: 
Паперова
Місце зберігання: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
23.01.2024
11/дс-24
Про проведення співбесіди та розгляд питання щодо надання рекомендації про призначення Бондаренка Євгена Євгеновича на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду в межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі  Колегії:

головуючого – САБОДАША Романа (доповідача),

членів Комісії: ОМЕЛЬЯНА Олексія, ПАСІЧНИКА Андрія,

за участю кандидата на посаду судді: БОНДАРЕНКА Євгена

провівши співбесіду та розглянувши питання щодо надання рекомендації про призначення Бондаренка Євгена Євгеновича на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду в межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23,

встановила:

І. Правові підстави проведення співбесіди із кандидатом на посаду судді.

Відповідно до частини третьої статті 127 Конституції України на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою. Законом можуть бути передбачені додаткові вимоги для призначення на посаду судді.

Частиною першою статті 70 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) передбачено, що добір на посаду судді місцевого суду (далі - добір на посаду судді) здійснюється в порядку, визначеному цим Законом, та включає такі етапи: 1) оголошення добору на посаду судді; 2) подання особами, які виявили намір стати суддею, заяви та документів для участі у доборі на посаду судді; 3) допуск до участі у доборі на посаду судді; 4) складання кваліфікаційного іспиту; 5) проведення спеціальної перевірки, передбаченої цим Законом; 6) проведення перевірки особистих морально-психологічних якостей кандидатів на посаду судді (у разі визначення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України такої необхідності); 7) затвердження рейтингу кандидатів на посаду судді; 8) зарахування кандидатів на посаду судді до резерву на зайняття вакантних посад суддів.

Приписами частини першої статті 79 Закону передбачено, що конкурс на зайняття вакантної посади судді проводиться відповідно до цього Закону та положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, що затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, з дотриманням вимог законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Відповідно до частини першої статті 79-5 Закону після визначення переможця конкурсу Вища кваліфікаційна комісія суддів України на своєму засіданні проводить з ним співбесіду.

За результатами співбесіди Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює рішення про рекомендацію або про відмову в наданні рекомендації про призначення кандидата на посаду судді (частина друга статті 79-5 Закону).

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» від 09.12.2023 №  3511-IX, який набрав чинності  30.12.2023, розділ ХІІ Закону доповнено пунктом 58, відповідно до абзацу першого якого Вища кваліфікаційна комісія суддів України завершує конкурс на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошений рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23, за правилами, які діють після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри».

ІІ. Стислий виклад інформації про кандидата на посаду судді.

Бондаренко Євген Євгенович:

- ______ року народження;

- громадянин України;

- вища юридична освіта: Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, дата випуску – 2006 рік, диплом спеціаліста ХА № 30369095 від 30.06.2006, спеціальність «Правознавство», кваліфікація юрист, форма навчання – з відривом від виробництва;

- стаж професійної діяльності у сфері права становить більше 16 років 6 місяців, про що свідчать наявні в матеріалах досьє належним чином засвідчені копії відповідних документів (трудової книжки серії АВ № 086109 від 11.04.2006, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю серія ДП № 3611, доручень для надання безоплатної вторинної правової допомоги);

- володіє державною мовою на рівні вільного володіння другого ступеня, про що свідчить витяг з Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою (державний сертифікат УМД № 00028134 від 22.09.2021).

ІІІ. Проходження добору кандидатів на посаду судді місцевого суду.

Рішенням Комісії від 03.04.2017 № 28/зп-17 оголошено добір кандидатів на посаду судді місцевого суду з урахуванням 600 прогнозованих вакантних посад суддів та затверджено Умови подання документів та допуску до добору і відбіркового іспиту кандидатів на посаду судді місцевого суду.

Бондаренком Є.Є. 23.05.2017 подано документи, за результатами дослідження яких рішенням Комісії від 08.09.2017 № 1/дс-17 його допущено до участі в доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду та складення відбіркового іспиту.

Рішенням Комісії від 03.11.2017 № 117/зп-17 встановлено прохідний бал з урахуванням прогнозованої кількості вакантних посад – 115, визначено декодовані результати складеного 31.10.2017 анонімного тестування для перевірки рівня володіння державною мовою на стадії складення відбіркового іспиту та анонімного тестування для перевірки рівня загальних теоретичних знань у сфері права на стадії складення відбіркового іспиту у межах процедури добору, а також затверджено результати учасників цих анонімних тестувань, зокрема Бондаренка Є.Є. (загальний бал становить 121).

Бондаренко Є.Є. пройшов тестування особистих морально-психологічних якостей кандидата на посаду судді під час складення відбіркового іспиту в межах процедури добору, за результатом якого складено висновок та визначено рівень особистих морально-психологічних якостей.

Рішенням Комісії від 06.12.2017 № 126/зп-17 затверджено результати анонімного тестування для перевірки рівня особистих морально-психологічних якостей на стадії складення відбіркового іспиту у межах процедури добору та затверджено перелік кандидатів, які успішно його склали. До цього списку увійшов Бондаренко Є.Є.

Рішенням Комісії від 06.12.2017 № 127/зп-17 Бондаренка Є.Є. попередньо допущено до наступного етапу оголошеного Комісією 03.04.2017 добору як особу, що успішно склала у межах нього відбірковий іспит.

Комісією проведено спеціальну перевірку кандидата на посаду судді місцевого суду, зокрема надіслано запити до ДСА України, Департаменту інформаційної підтримки та координації поліції «102» Національної поліції України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Головного територіального управління юстиції у місті Києві про видачу витягу з Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, Дніпропетровської обласної державної адміністрації Департаменту охорони здоров’я, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про встановлення розбіжностей у декларації кандидата на посаду особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік: розбіжності щодо розміру заробітної плати за місцем роботи та інших отриманих доходів.

Комісією запропоновано Бондаренку Є.Є. надати відповідні пояснення, останній скористався своїм правом, надавши письмові пояснення щодо вказаних вище обставин, які Комісією взято до уваги.

Рішенням Комісії від 07.06.2018 № 249/дс-18 Бондаренка Є.Є. визнано таким, що за результатами спеціальної перевірки відповідає установленим Законом вимогам до кандидата на посаду судді.

Рішенням Комісії від 01.08.2018 № 184/зп-18 Бондаренка Є.Є. направлено для проходження спеціальної підготовки в Національній школі суддів України протягом дев’яти місяців.

За висновком про результати спеціальної перевірки кандидата на посаду судді Бондаренко Є.Є. успішно виконав Програму спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, тому матеріали щодо нього було надіслано до Комісії для подальшого складення Бондаренком Є.Є. кваліфікаційного іспиту.

Рішенням Комісії від 24.06.2019 № 107/зп-19 призначено кваліфікаційний іспит у межах процедури добору та визначено черговість етапів його проведення.

Рішенням Комісії від 01.08.2019 № 141/зп-19 затверджено декодовані результати складеного кандидатами письмового анонімного тестування під час кваліфікаційного іспиту та допущено до їх виконання анонімних письмових практичних завдань під час кваліфікаційного іспиту, зокрема Бондаренка Є.Є.

Рішенням Комісії від 26.07.2023 № 39/зп-23 затверджено декодовані результати кваліфікаційного іспиту зі спеціалізації місцевого адміністративного суду, зокрема Бондаренка Є.Є.

Рішенням Комісії від 01.08.2023 № 45/зп-23 затверджено резерв кандидатів на заміщення вакантних посад суддів місцевого адміністративного суду, відповідно до якого Бондаренко Є.Є. у рейтингу кандидатів на посаду судді місцевого адміністративного суду посів 110 місце.

Рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23 оголошено конкурс на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах для кандидатів на посаду судді, зарахованих до резервів на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів. Встановлено загальний порядок та строки подання кандидатами заяв та документів для участі в конкурсі, затверджено Умови проведення конкурсу на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах для кандидатів на посаду судді, зарахованих до резервів на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів та визначено, що питання допуску до участі в конкурсі вирішується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у складі колегій.

Бондаренко Є.Є. 12.10.2023 звернувся до Комісії із заявою щодо допуску до участі в оголошеному конкурсі як особа, яка відповідає вимогам статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», перебуває у резерві на заміщення вакантних посад суддів та не займає суддівської посади, додавши до неї документи згідно з визначеним Комісією переліком.

Рішенням Комісії від 01.12.2023 № 10/дс-23 допущено до участі в конкурсі на заміщення вакантних посад суддів у місцевих судах кандидатів, зарахованих до резервів на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів, зокрема Бондаренка Є.Є.

Рішенням Комісії від 12.12.2023 № 167/зп-23 затверджено та оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії рейтинг учасників на посади суддів місцевих господарських судів у межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 14.09.2023  № 95/зп-23, відповідно до якого Бондаренко Є.Є. посів 2 місце за рейтингом до Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

IV. Проведення співбесіди з кандидатом на посаду судді.

Співбесіду з Бондаренком Є.Є. Комісією проведено 23.01.2024.

Після проголошення доповіді за результатами дослідження досьє кандидата на посаду судді Бондаренку Є.Є. надано можливість доповнити, уточнити чи спростувати озвучену інформацію.

Члени Комісії послідовно обговорили з Бондаренком Є.Є. критерії професійної етики та доброчесності, а також інші обставини, оцінювання яких потребувало уточнення.

За результатами проведення співбесіди Комісією встановлено таке.

Стаття 127 Конституції України, положення якої відображено й у частині першій статті 69 Закону, з-поміж загальних вимог до кандидата на посаду судді виокремлює й такі критерії, яким має відповідати кандидат, як компетентність та доброчесність.

Так, під «компетентністю» в цьому випадку слід розуміти комплекс особистих характеристик, які проявляються у професійній діяльності, соціальному та особистому житті кандидата, а під поняттям «доброчесність» – позитивну моральну якість, зумовлену свідомістю і волею людини, яка є узагальненою стійкою характеристикою людини, її способу життя, вчинків; якість, що характеризує готовність і здатність особистості свідомо і неухильно орієнтуватись у своїй діяльності та поведінці на принципи добра і справедливості.

Під час співбесіди із Бондаренком Є.Є. Комісією досліджено досьє кандидата на посаду судді, перевірено інформацію з відкритих джерел, зокрема з Єдиного державного реєстру судових рішень, а також поставлено йому питання щодо обставин, які потребували уточнення.

Комісією встановлено, що стосовно Бондаренка Є.Є. 04.04.2019 складено протокол про адміністративне правопорушення № 44-01/226/19 за частиною другою статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до якого  Бондаренко Є.Є., перебуваючи на посаді прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області та з органів прокуратури, являючись суб’єктом на якого поширюється дія закону, несвоєчасно без поважних причин подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, перед звільненням.

Зі змісту постанови Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 24.05.2019 у справі № 203/1381/19 вбачається, що Бондаренко Є.Є. у судовому засіданні винним себе не визнав, просив закрити провадження у справі у зв’язку з відсутністю в його діях складу адміністративного корупційного правопорушення. Водночас пояснив, що він дійсно працював прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області та дійсно подав декларацію 06.02.2018, але сталося це не через умисел, спрямований на ухилення від подачі такої декларації, оскільки 05.02.2018 ним було розпочато роботу із заповнення цієї декларації, але через відсутність довідки про отримані за цей період доходи він зміг заповнити лише перший та другий її розділи. 06.02.2018 після отримання довідки ним було внесено всі необхідні дані та подано декларацію.

Розглянувши матеріали справи про адміністративне правопорушення, вказаною вище постановою провадження у справі закрито у зв’язку з відсутністю в діях Бондаренка Є.Є. складу адміністративного правопорушення.

Пояснення, надані Бондаренком Є.Є. Жовтневому районному суду міста Дніпропетровська, підтримано ним і під час співбесіди з Комісією 23.01.2024.

Зважаючи на обставини справи про адміністративне правопорушення, Комісія не вбачає в діях Бондаренка Є.Є. порушень критеріїв компетентності.

Інших обставин, які б могли свідчити про невідповідність Бондаренка Є.Є. критеріям компетентності та доброчесності, Комісією не встановлено.

Ураховуючи, що під час співбесіди із кандидатом та дослідження його досьє Комісією не виявлено інформації, яка б породжувала обґрунтовані сумніви у його незалежності, чесності, неупередженості, непідкупності, сумлінності, у дотриманні ним етичних норм, у його бездоганній поведінці у професійній діяльності та особистому житті, а також щодо законності джерел походження його майна, відповідності рівня його життя або членів його сім’ї задекларованим доходам.

Таким чином, за результатами проведеної із Бондаренком Є.Є. співбесіди Комісія дійшла висновку про його відповідність вимогам до кандидата, які передбачені Конституцією України та Законом, що є підставою для ухвалення рішення про внесення рекомендації про призначення кандидата на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

Керуючись статтями 69, 79-5, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

рекомендувати Бондаренка Євгена Євгеновича на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

Головуючий                                                                                                      Роман САБОДАШ

Члени Комісії:                                                                                                  Олексій ОМЕЛЬЯН

                                                                                                                          Андрій ПАСІЧНИК