X

11/ко-23

Назва документа: 
Рішення
Дата створення документа: 
15.11.2023
Дата надходження документа: 
15.11.2023
Джерело інформації: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Галузь: 
Суддівське врядування
Тип, носій: 
Текстовий документ
Вид документа: 
Рішення
Форма зберігання: 
Паперова
Місце зберігання: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
15.11.2023
11/ко-23
Про дослідження досьє та проведення співбесіди в межах кваліфікаційного оцінювання судді Лугинського районного суду Житомирської області Свинченко Галини Дмитрівни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Сидоровича Р.М.,

членів Комісії: Волкової Л.М., Кидисюка Р.А. (доповідач), Омельяна О.С.,

дослідивши досьє та провівши співбесіду в межах кваліфікаційного оцінювання судді Лугинського районного суду Житомирської області Свинченко Галини Дмитрівни на відповідність займаній посаді,

встановила:

Згідно з підпунктом 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Частинами першою та другою статті 83 Закону визначено, що кваліфікаційне оцінювання проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України з метою визначення здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними законом критеріями.

Критеріями кваліфікаційного оцінювання є:

1) компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо);

2) професійна етика;

3) доброчесність.

Відповідно до частини першої статті 85 Закону кваліфікаційне оцінювання включає такі етапи:

1) складення іспиту;

2) дослідження досьє та проведення співбесіди.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Згідно з пунктами 1, 2 глави 6 розділу II Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18) (далі – Положення), встановлення відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання здійснюється членами Комісії за їх внутрішнім переконанням відповідно до результатів кваліфікаційного оцінювання. Показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання досліджуються окремо один від одного та в сукупності.

Рішенням Комісії від 07 червня 2018 року № 133/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Лугинського районного суду Житомирської області Свинченко Галини Дмитрівни.

Рішенням Комісії від 18 жовтня 2018 року № 237/зп-18 затверджено та оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії декодовані результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді «Іспит», зокрема судді Лугинського районного суду Житомирської області Свинченко Г.Д. Цим же рішенням суддю Свинченко Г.Д. допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Свинченко Г.Д. склала анонімне письмове тестування, за результатами якого набрала 84,375 бала. За результатами виконаного практичного завдання Свинченко Г.Д. набрала 91,5 бала. На етапі складення іспиту суддя загалом набрала 175,875 бала.

Відповідно до положень частини третьої статті 85 Закону рішенням Комісії від 12 грудня 2018 року № 313/зп-18 запроваджено тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

Свинченко Г.Д. пройшла тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, за результатами якого складено висновок від 24 лютого 2019 року та визначено рівні показників критеріїв особистісної, соціальної компетентності, професійної етики та доброчесності.

Згідно з рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 20 липня 2023 року № 34/зп-23 з метою продовження процедур оцінювання, передбачених Законом, вирішено здійснити повторний автоматизований розподіл справ між членами Комісії стосовно осіб, п’ятирічний строк призначення яких на посаду судді закінчився.

Відповідно до протоколу повторного розподілу між членами Комісії від 26 липня 2023 року справу Свинченко Г.Д. розподілено члену Комісії Кидисюку Р.А.

Співбесіду зі Свинченко Г.Д. призначено на 15 листопада 2023 року.

Відповідно до статті 87 Закону з метою сприяння Комісії у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання утворюється Громадська рада доброчесності (далі – ГРД), яка, зокрема, надає Комісії інформацію стосовно судді (кандидата на посаду судді), а за наявності відповідних підстав – висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності.

 Пунктом 120 розділу II Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Комісії від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 19 жовтня 2023 року № 119/зп-23), передбачено, що висновок або інформація Громадської ради доброчесності розглядаються Комісією під час проведення співбесіди та дослідження досьє судді (кандидата на посаду судді) на відповідному засіданні з метою встановлення наявності або спростування обґрунтованого сумніву щодо відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики. 

До Комісії 09 листопада 2023 року надійшло рішення ГРД від 07 листопада 2023 року про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації.

ГРД вважає, що зазначені в рішенні обставини ані кожна окремо самостійно, ані в сукупності не дають підстав для складення Висновку про невідповідність судді Лугинського районного суду Житомирської області Свинченко Галини Дмитрівни критеріям доброчесності та професійної етики, але можуть бути враховані Комісією під час проведення процедур кваліфікаційного оцінювання.

ГРД, зокрема, повідомлено таке.

1. Згідно з щорічними деклараціями особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Декларація), за 2015, 2016, 2017, 2018 роки Свинченко Г.Д. не зазначено права користування об’єктом нерухомого майна, у якому вона та члени її сім’ї зареєстровані. Згідно з Декларацією за 2019 рік суддя задекларувала об’єкт нерухомості – житловий будинок, на праві безоплатного користування. Інших об’єктів нерухомості, у тому числі за зареєстрованим місцем проживання, не задекларовано.

2. Згідно з Декларацією за 2019 рік Свинченко Г.Д. вказано право користування об’єктом нерухомого майна, у якому члени її сім’ї фактично проживають, але не володіють ним на праві власності (приватний будинок). Водночас не зазначено право користування земельною ділянкою під ним.

3. За даними Єдиного реєстру довіреностей, чоловік судді, Свинченко Олег Васильович, надав довіреність від 06 липня 2018 року на розпорядження автомобілем марки «CITROEN BERLINGO». Водночас у Декларації за 2018 рік цей автомобіль не відображено.

4. Аналіз відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань дозволив встановити, що чоловік судді, Свинченко О.В., зареєстрований як фізична особа – підприємець за адресою, не відображеною в Деклараціях за 2017, 2018, 2019 роки як об’єкт нерухомого майна.

5. Згідно з Деклараціями за 2016, 2017, 2018 роки Свинченко Г.Д. зазначено зареєстроване місце проживання на відстані 187 км (2 год 24 хв.) до місця роботи (відповідно до https://www.google.com/maps), що викликає обґрунтований сумнів, що суддя кожного робочого дня долала таку відстань на громадському транспорті, оскільки з наведених щорічних декларацій не вбачається право власності чи користування судді на автомобіль.

6. Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень свідчить, що Свинченко Г.Д. як головуючим суддею у справах про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), а саме: 281/13/17, 281/686/17, 281/919/17, 281/375/20, було закрито провадження у зв’язку із закінченням на момент розгляду справ строків, визначених статтею 38 КУпАП.

Комісією 15 листопада 2023 року проведено співбесіду із суддею Лугинського районного суду Житомирської області Свинченко Г.Д., на якій обговорено питання, що виникли під час дослідження суддівського досьє, зокрема щодо показників за критеріями компетентності, професійної етики та доброчесності, а також надану ГРД інформацію стосовно судді.

Стосовно наданої ГРД інформації суддя Свинченко Г.Д. надала такі пояснення.

Суддя під час процедур декларування керувалась відповідними роз’ясненнями Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК), що були чинними на момент заповнення декларації.

Суддя вказала про відсутність обов’язку суб’єкта декларування зазначати в декларації відомості про право користування земельною ділянкою під об’єктом нерухомості, який належить суб’єкту декларування або членам його сім’ї на будь-якому праві, якщо об’єкт нерухомого майна розташований на земельній ділянці, межі якої не встановлено в натурі (на місцевості) та права щодо якої не визначено у встановленому законодавством порядку, що окремо також підтверджується відповідними роз’ясненнями НАЗК.

Транспортний засіб марки «CITROEN BERLINGO» 1998 року випуску був придбаний чоловіком судді ще у 2008 році й перебував у його власності до 2012 року, після чого у 2012 році ОСОБА_1 продав вказаний автомобіль, отримавши за нього грошові кошти, надавши покупцю генеральну довіреність, який своєю чергою з особистих причин не встиг протягом строку дії довіреності зняти автомобіль із реєстрації. У поясненнях Свинченко Г.Д. зазначила, що усвідомлює важливість і точність процедур декларування і фактично визнає допущену помилку, але просить урахувати той факт, що ані вона, ані її чоловік не знали про те, що покупець не зняв транспортний засіб із реєстрації. Також просила врахувати незначну вартість вказаного автомобіля (1998 рік випуску) і те, що у період з 2012 року до 2015 року вона не подавала Декларацій у зв’язку з тим, що не перебувала на державній службі.

Чоловік судді з 01 січня 2015 року фактично не здійснює підприємницьку діяльність, доходів як ФОП не отримує, знятий з єдиного податку як інвалід ІІІ групи, на підтвердження чого надано копію пенсійного посвідчення. Указана адреса є виключно адресою прописки ОСОБА_1, а не місцем його підприємницької діяльності, у зв’язку з чим суддею не декларувалася зазначена адреса.

Свинченко Г.Д. з вересня 2016 року зі своєю сім’єю (чоловіком та ІНФОРМАЦІЯ_1 донькою) фактично проживали у смт Лугини (за місцем роботи судді), але за різними адресами, на підтвердження чого надано довідку Лугинської селищної ради. Відповідно до цієї довідки суддя дійсно тричі змінювала адресу місця проживання у період з вересня 2016 року до квітня 2019 року, у зв’язку з чим, керуючись роз’ясненнями НАЗК (рішення від 11 серпня 2016 року № 3), не вважала за необхідне вносити до декларації відомості про об’єкти права власності, що перебували в користуванні короткостроково та станом на 31 грудня звітного року вибували з користування.

Справа № 281/13/17 надійшла до провадження судді за два дні до закінчення строків притягнення до адміністративної відповідальності, що об’єктивно унеможливило винесення постанови у встановлені законом строки. Стосовно справ № 281/686/17, № 281/919/17 та № 281/375/20 суддя надала ідентичні пояснення, а саме: правопорушники в цих справах неодноразово не з’являлись на судові виклики, що в кінцевому підсумку унеможливило їх притягнення до адміністративної відповідальності. У справах № 281/339/20, № 281/213/20 та № 281/948/19 нею виносились постанови до 16 лютого 2021 року, тобто до введення законодавчої заборони щодо застосування в цій категорії справ такого виду адміністративного стягнення, як попередження. Ураховуючи особу порушника, в окремих випадках вік, а також інші обставини справи, що характеризували особу порушника або малозначність діяння, суддею з огляду на дискрецію в застосуванні в цих конкретних випадках адміністративного стягнення були прийняті наведені вище постанови, які не суперечили приписам КУпАП.

Відповідно до рішення ГРД від 07 листопада 2023 року про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації ГРД вважає надані суддею пояснення прийнятними та обґрунтованими, а також такими, що спростовують обґрунтований сумнів у допущенні нею порушень в цій частині. ГРД зазначено, що вказані обставини не є достатніми для складання висновку стосовно судді про невідповідність критеріям доброчесності та професійної етики.

Дослідивши досьє судді, надані пояснення та результати співбесіди, під час якої вивчено питання про відповідність Свинченко Г.Д. критеріям  кваліфікаційного оцінювання, Комісія дійшла таких висновків.

За критеріями компетентності (професійної, особистої та соціальної) суддя набрала 392,875 бала.

Водночас за критерієм професійної компетентності Свинченко Г.Д. оцінено Комісією на підставі результатів іспиту, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди за показниками, визначеними пунктами 1–5 глави 2 розділу II Положення. За критеріями особистої та соціальної компетентності Свинченко Г.Д. оцінено Комісією на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди з урахуванням показників, визначених пунктами 6–7 глави 2 розділу II Положення.

За критерієм професійної етики, оціненим за показниками, визначеними пунктом 8 глави 2 розділу II Положення, суддя набрала 180 балів. За цим критерієм Свинченко Г.Д. оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За критерієм доброчесності, оціненим за показниками, визначеними пунктом 9 глави 2 розділу II Положення, суддя набрала 137,5 бала. За цим критерієм суддю оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За результатами кваліфікаційного оцінювання суддя Лугинського районного суду Житомирської області Свинченко Г.Д. набрала 710,4 бала, що становить більше 71,04 відсотка від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв.

Пунктом 11 розділу V Положення встановлено, що рішення про підтвердження відповідності судді займаній посаді ухвалюється у разі отримання суддею мінімально допустимого і більшого бала за результатами іспиту, а також більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв за умови отримання за кожен з критеріїв бала, більшого за 0.

Таким чином, Комісія дійшла висновку про відповідність судді Лугинського районного суду Житомирської області Свинченко Г.Д. займаній посаді.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 83–86, 88, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положенням про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, Комісія одноголосно

вирішила:

1. Визначити, що суддя Лугинського районного суду Житомирської області Свинченко Галина Дмитрівна за результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді набрала 710,4 бала.

2. Визнати суддю Лугинського районного суду Житомирської області Свинченко Галину Дмитрівну такою, що відповідає займаній посаді.

Головуючий                                                                                                                       Р.М. Сидорович

Члени Комісії:                                                                                                                   Л.М. Волкова

Р.А. Кидисюк

О.С. Омельян