X

Про дослідження досьє та проведення співбесіди в межах кваліфікаційного оцінювання судді Розівського районного суду Запорізької області Завіновської Алли Павлівни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
20.11.2023
16/ко-23
Про дослідження досьє та проведення співбесіди в межах кваліфікаційного оцінювання судді Розівського районного суду Запорізької області Завіновської Алли Павлівни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Чумака С.Ю.,

членів Комісії: Пасічника А.В., Сабодаша Р.Б. (доповідач),

 

дослідивши досьє та провівши співбесіду в межах кваліфікаційного оцінювання судді Розівського районного суду Запорізької області Завіновської Алли Павлівни на відповідність займаній посаді,

встановила:

Згідно з підпунктом 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Згідно з частиною першою статті 83 Закону кваліфікаційне оцінювання проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України з метою визначення здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними законом критеріями.

Відповідно до частини другої статті 83 Закону критеріями кваліфікаційного оцінювання є:

1) компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо);

2) професійна етика;

3) доброчесність.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджено рішенням Комісії від 03.11.2016 № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13.02.2018 № 20/зп-18) (далі – Положення).

Рішенням Комісії від 07.06.2018 № 133/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Розівського районного суду Запорізької області Завіновської А.П.

Рішенням Комісії від 29.01.2019 № 15/зп-19 затверджено декодовані результати першого етапу «Іспит» кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді, зокрема Завіновської А.П. Комісія вирішила допустити Завіновську А.П. до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді – «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Рішенням Комісії від 12.12.2018 № 313/зп-18 призначено проведення тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, зокрема, Завіновської А.П.

За підсумками тестувань особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей психологом складено висновок від 23.02.2019.

Через припинення 07.11.2019 повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України кваліфікаційне оцінювання судді Завіновської А.П. не завершено.

Відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 20.07.2023 № 34/зп-23 з метою продовження процедур оцінювання, передбачених Законом, вирішено здійснити повторний автоматизований розподіл справ між членами Комісії стосовно осіб, п’ятирічний строк призначення яких на посаду судді закінчився.

Згідно з протоколом повторного розподілу між членами Комісії від 25.07.2023 доповідачем за вказаним вище питанням визначено члена Комісії Сабодаша Р.Б.

Так, за результатом дослідження суддівського досьє Завіновської А.П. Комісією встановлено таке.

Завіновську Аллу Павлівну ____ року народження Указом Президента України від 24.09.2016 № 410/2016 призначено на посаду судді Розівського районного суду Запорізької області строком на 5 років; наказом в.о. голови суду від 18.10.2016 № 12-с зараховано до штату Розівського районного суду Запорізької області. Присягу судді склала 15.12.2016.

Ураховуючи неможливість судом здійснювати правосуддя під час воєнного стану, розпорядженням Голови Верховного Суду від 04.04.2022 № 15/0/9-22 змінено територіальну підсудність справ Розівського районного суду Запорізької області Запорізькому районному суду Запорізької області. На підставі розпорядження Голови Верховного Суду від 29.07.2022 № 315/0/149-22 суддю Завіновську А.П. з 02.08.2022 відряджено до Заводського районного суду міста Запоріжжя.

На період повноважень для здійснення правосуддя судді Завіновській А.П. визначено спеціалізацію з розгляду цивільних, адміністративних справ, справ про адміністративні правопорушення, а також її обрано слідчим суддею.

Протягом 2017–2018 років та в 2020 році показники середньорічного навантаження судді Завіновської А.П. перевищували середньорічні показники навантаження на одного суддю Розівського районного суду Запорізької області, а в 2019 році – понад 2,5 раза меншими.

За інформацією про скасовані та змінені судові рішення, ухвалені суддею Звіновською А.П., судом апеляційної інстанції скасовано три ухвали, постановлені в порядку кримінального судочинства.

За матеріалами досьє, Комісією не встановлено, що суддя Завіновська А.П. ухвалювала судові рішення, які б надалі були переглянуті в Європейському суді з прав людини.

Стосовно наявності скарг на дії судді Завіновської А.П. Комісією встановлено, що до Вищої ради правосуддя у 2019 році надійшла скарга Управління Державного агентства рибного господарства у Запорізькій області в особі представника Старунова С.О. від 19.03.2019 № 358/0/13-19. Ухвалою Другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 22.04.2020 № 1027/2дп/15-20 відмовлено у відкритті дисциплінарної справи, оскільки доводи скаржника зводились до фактичної незгоди із судовим рішенням.

За інформацією щодо недотримання строків направлення судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень (далі – ЄДРСР), у 2017 році Завіновською А.П. своєчасно направлялись до ЄДРСР судові рішення, а у період з 2018 до 2021 року простежується певна систематичність у несвоєчасності внесення постанов за наслідками розгляду справ про адміністративні правопорушення. Водночас найдовше не вносилась до ЄДРСР ухвала, постановлена за правилами кримінального судочинства, у 2019 році (справа № 327/108/18 від 11.09.2019, затримка направлення – 23 дні).

Востаннє Завіновська А.П. проходила підготовку в Національній школі суддів України 14.09.2023.

Відповідно до статті 87 Закону з метою сприяння Комісії у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання утворюється Громадська рада доброчесності (далі – ГРД), яка, зокрема, надає Комісії інформацію стосовно судді (кандидата на посаду судді), а за наявності відповідних підстав – висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності.

Пунктом 120 розділу II Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Комісії від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (у редакції рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 19.10.2023 № 119/зп-23, далі – Регламент), передбачено, що висновок або інформація Громадської ради доброчесності розглядаються Комісією під час проведення співбесіди та дослідження досьє судді (кандидата на посаду судді) на відповідному засіданні з метою встановлення наявності або спростування обґрунтованого сумніву щодо відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики. 

ГРД 12.11.2023 затверджено рішення про надання Комісії інформації, в обґрунтування якого ГРД вказує на такі обставини:

  1. у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016, 2017, 2018, 2019 роки суддя зазначила право безоплатного користування нерухомістю в смт Розівка, Запорізької області: у 2016–2018 роках – житловим будинком 54,6 кв.м (власник – ОСОБА_1, судових справ стосовно нього суддя не розглядала), у 2019 році – житловим будинком площею 128,3 кв.м (власник – ОСОБА_2, судових справ стосовно нього суддя не розглядала);
  2. згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 17.11.2020 мати судді отримала за договором дарування квартиру в місті Запоріжжі, АДРЕСА_1 34,23 кв.м. Ринкова вартість такого активу становить понад 20 000,00 доларів США.

До цього рішення ГРД також долучено письмові пояснення Завіновської А.П. разом із документами, які, на думку судді, підтверджують обставини, викладені в поясненнях.

Після надходження 13.11.2023 на адресу Комісії рішення ГРД Завіновській А.П. запропоновано надати письмові пояснення щодо обставин, викладених у рішенні.

До Комісії 13.11.2023 надійшли письмові пояснення судді, у яких зазначено, що її мати набула право власності на вказане житло на підставі договору дарування від 17.10.2020, відповідно до умов якого чоловік матері – ОСОБА_3, подарував їй зазначену квартиру.

Стосовно обставин безоплатного користування у 2016–2018 роках житловими будинками в смт Розівка Запорізької області суддя пояснила, що власники цих будинків не проживають в смт Розівка та не мають можливості здійснювати нагляд за своєю власністю. Водночас утримання будинку в належному стані потребує застосування певних зусиль, тому між нею та власниками будинків було досягнуто усних домовленостей про те, що вона здійснюватиме догляд за вказаним житлом, а саме: підтримувати чистоту в будинку, виконувати дрібні ремонтні роботи за необхідності, сплачувати комунальні послуги тощо, а останні надають їй у безоплатне користування зазначене житло, яке вона за першою вимогою повинна звільнити. Будь-які інші зв’язки, окрім зазначених, між ними відсутні. Стосовно домоволодіння, яке належить ОСОБА_2, площею 128,3 кв.м суддя пояснила, що їй у користування було надано прибудову до будинку, яка не зареєстрована в установленому законом порядку як окремий, самостійний об’єкт нерухомості. Завіновська А.П. також відмітила, що смт Розівка Запорізької області є невеликим населеним пунктом сільського типу, в якому відсутні готелі та ринок житла, тому винайняти житло, придатне до проживання, фактично неможливо. У будинках відсутні умови для проживання (водовідведення, вбиральня тощо). Відсутнє в населеному пункті й газопостачання, тому в певний період року необхідно прилаштовуватись до пічного опалення. Також суддя зазначила, що 04.11.2023 на її електронну адресу надійшло звернення ГРД щодо надання пояснень стосовно вказаних вище питань, 08.11.2023 суддею було надано письмові пояснення та відповідні докази.

Співбесіду із Завіновською А.П. призначено на 20.11.2023.

Із Завіновською А.П. проведено співбесіду за участю представника ГРД Трибушиної О.В., яка підтримала інформацію, викладену в рішенні ГРД, затвердженому 12.11.2023, та поставила низку запитань до Завіновської А.П., спрямованих на уточнення даних ГРД. Відповідаючи на запитання, суддя пояснила, що чоловіку її матері, з яким вона проживає майже тридцять років, виповнилось 73 роки, у нього є дорослі діти, відтак, придбавши квартиру, про яку йдеться в рішенні ГРД, він вирішив оформити право власності на матір судді шляхом укладення договору дарування квартири. На думку Завіновської А.П., у чоловіка її матері вистачало коштів для придбання квартири, оскільки він завжди працював у ПАТ «Мотор Січ» та вийшов на пенсію лише в 2023 році.

На питання Комісії, які виникли після дослідження суддівського досьє, Завіновська А.П. відповіла, що не вважає своє судове навантаження великим, проте існували обставини, які не залежали від неї, але які заважали своєчасно направляти судові рішення до ЄДРСР. Так, суддя пояснила, що часті вимкнення світла та відсутності доступу до мережі «Інтернет» є основними причинами недотримання строків. Також вона припустила, що деякі випадки несвоєчасного направлення судових рішень могли бути викликані людським фактором.

Стосовно запитання про те, чому її відряджено саме до Заводського районного суду міста Запоріжжя, а не до Запорізького районного суду Запорізької області, то Завіновська А.П. пояснила, що їй не відомі причини такого відрядження, оскільки вона надавала згоду на відрядження до кількох судів одразу.

Стосовно вказаної вище квартири суддя пояснила, що ця квартира належить їй та її матері на праві спільної сумісної власності, оскільки так зазначено у свідоцтві про право власності на квартиру, тому нею в деклараціях завжди вказується саме така форма права власності. Водночас пояснила, що не може надати  пояснень, чому в декларації за 2015 рік, яку вона подавала в паперовій формі, було зазначено право власності як «спільна часткова».

У представника ГРД Трибушиної О.В. після надання суддею Завіновською А.П. пояснень не виникло додаткових запитань щодо обставин, викладених у рішенні ГРД, затвердженому 12.11.2023.

Дослідивши суддівське досьє Завіновської А.П., заслухавши надані під час співбесіди пояснення судді, Комісія зазначає, що в результаті проведення кваліфікаційного оцінювання на відповідність (невідповідність) судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності необхідно було виключити наявність будь-яких обґрунтованих сумнівів у невідповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання.

Як вже зазначалось, Положенням визначено порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання судді (кандидата на посаду судді), показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення.

Показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання судді Завіновської А.П. Комісією були оцінені таким чином.

І. Критерій професійної компетентності.

1. Рівень знань у сфері права оцінено за результатами анонімного письмового тестування – Завіновська А.П. набрала 84,375 бали.

2. Рівень практичних навичок та умінь у правозастосуванні оцінено за результатами виконаного практичного завдання – Завіновська А.П. набрала 74 бала.

На етапі складення іспиту суддя загалом набрала 158,375 бала, що становить 75,42 відсотка від максимально можливого бала, встановленого в межах цього іспиту.

Відповідно до пункту 9 розділу V Положення мінімально допустимий бал іспиту під час кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді − 50 відсотків від максимально можливого бала, встановленого в межах цього іспиту.

3. Ефективність здійснення правосуддя оцінено за показниками: загальна кількість розглянутих справ; кількість скасованих судових рішень та підстави їх скасування; інформація про рішення, постановлені за участі судді, що були предметом розгляду міжнародними судовими установами та іншими міжнародними організаціями, за результатами якого було встановлено порушення Україною міжнародно-правових зобов’язань; кількість змінених судових рішень та підстави їх зміни; дотримання строків розгляду справ, зокрема кількість справ, розгляд яких триває понад встановлені законом строки; середня тривалість виготовлення повного тексту вмотивованого рішення, дотримання строків його виготовлення та оприлюднення в Єдиному державному реєстрі судових рішень; судове навантаження порівняно з іншими суддями у відповідному суді, регіоні з урахуванням інстанційності, спеціалізації суду та судді; підтверджена інформація щодо дотримання суддею засад і принципів здійснення правосуддя, встановлених процесуальним законом, конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, а також іншими міжнародно-правовими актами та зобов’язаннями; результати регулярного оцінювання; здійснення повноважень на адміністративних посадах, в органах суддівського врядування та самоврядування; інші дані щодо ефективності здійснення правосуддя суддею, отримані Комісією відповідно до Закону.

Комісією надано оцінку наявній у суддівському досьє інформації щодо вказаних вище показників у їх сукупності, прийнято до уваги пояснення судді щодо випадків відсутності в приміщенні суду технічних можливостей для своєчасного надсилання судових рішень до ЄДРСР та оцінено цей показник у 70 балів.

4. Діяльність щодо підвищення фахового рівня оцінено за показниками: підготовка та підвищення кваліфікації судді впродовж перебування на посаді; здійснення наукової та викладацької діяльності, участь у законопроєктній роботі; наявність наукових публікацій у сфері права; участь у професійних заходах (дискусіях, круглих столах, конференціях тощо); наявність наукового ступеня, вченого звання.

За результатом дослідження досьє та проведення співбесіди Комісією оцінено цей показник в 1 бал.

Таким чином, критерій професійної компетентності оцінено Комісією у 229,375 бала.

ІІ. Критерій особистої компетентності.

1. Когнітивні якості особистості оцінено за показниками: логічне мислення; абстрактне мислення; вербальне мислення; загальний показник.

2. Емотивні якості особистості оцінено за показниками: стресостійкість; емоційна стабільність; контроль емоцій; контроль імпульсів; патопсихологічні ризики.

3. Мотиваційно-вольові якості особистості оцінено за показниками: відповідальність; стійкість робочої мотивації; рішучість; дисциплінованість; кооперативність; здатність відстоювати власні переконання.

На підставі висновку про підсумки тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей і за результатами дослідження досьє та проведення співбесіди Комісією оцінено критерій особистої компетентності у 72 бали.

ІІІ. Критерій соціальної компетентності.

1. Комунікативність оцінено на підставі висновку про підсумки тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей і за результатами дослідження досьє та проведення співбесіди.

2. Організаторські здібності оцінено на підставі висновку про підсумки тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей і за результатами дослідження досьє та проведення співбесіди.

3. Управлінські властивості особистості оцінено на підставі висновку про підсумки тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей і за результатами дослідження досьє та проведення співбесіди.

4. Моральні риси особистості оцінено за показниками: чесність, порядність, розуміння і дотримання правил та норм, відсутність схильності до контрпродуктивних дій, дисциплінованість, лояльність.

На підставі висновку про підсумки тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей і за результатами дослідження досьє та проведення співбесіди Комісією оцінено критерій соціальної компетентності у 85 балів.

ІV. Критерій професійної етики та доброчесності.

1. Особисті морально-психологічні якості та загальні здібності оцінено за показниками: розуміння і дотримання правил та норм, здатність відстоювати власні переконання, дисциплінованість, повага до інших.

На підставі висновку про підсумки тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей і за результатом дослідження досьє та проведення співбесіди Комісією оцінено цей показник у 70 балів.

2. Особисті морально-психологічні якості та загальні здібності оцінено за показниками: чесність і порядність, відсутність контрпродуктивних дій, відсутність схильності до зловживань.

На підставі висновку про підсумки тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей і за результатами дослідження досьє та проведення співбесіди Комісією оцінено цей показник у 85 бали.

3. Відповідність витрат і майна судді та членів його сім’ї, а також близьких осіб задекларованим доходам; відповідність судді вимогам законодавства у сфері запобігання корупції; політична нейтральність; дотримання поведінки, що забезпечує довіру до суддівської посади та авторитет правосуддя; дотримання суддівської етики та наявність обставин, передбачених підпунктами 3, 5–8, 13 частини першої статті 106 Закону; інші дані, які можуть вказувати на відповідність судді критерію професійної етики, оцінено за результатами дослідження досьє та проведення співбесіди.

4. Відповідність витрат і майна судді та членів його сім’ї задекларованим доходам; відповідність способу (рівня) життя судді та членів його сім’ї задекларованим доходам; відповідність поведінки судді іншим вимогам законодавства у сфері запобігання корупції; наявність обставин, передбачених підпунктами 1, 2, 9–12, 15–19 частини першої статті 106 Закону; наявність фактів притягнення судді до відповідальності за вчинення проступків або правопорушень, які свідчать про недоброчесність судді; наявність незабезпечених зобов’язань майнового характеру, які можуть мати істотний вплив на здійснення правосуддя суддею; інші дані, які можуть указувати на відповідність судді критерію доброчесності, оцінено за результатами дослідження досьє та проведення співбесіди.

Комісія оцінила показники професійної етики у 89 балів, доброчесності – у 120 балів, оскільки під час дослідження досьє та проведення співбесіди не встановлено обставин, які могли б викликати сумніви у відповідності судді зазначеним критеріям.

Отже, на підставі висновку про підсумки тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей і за результатами дослідження досьє та проведення співбесіди критерій професійної етики оцінено Комісією у 159 балів, критерій доброчесності – у 205 балів.

 

Критерії

Показники

Бал за показник

Бал за критерій

Професійна компетентність

Рівень знань у сфері права

84,375

229,375

Рівень практичних навичок та умінь у правозастосуванні

74

Ефективність здійснення правосуддя

70

Діяльність щодо підвищення фахового рівня

1

Особиста компетентність

Когнітивні, емотивні, мотиваційно-вольові якості особистості, якості особистості

72

72

Соціальна компетентність

Комунікативність, організаторські здібності, управлінські властивості та моральні риси особистості

85

85

Професійна етика

Показники професійної етики

89

159

Особисті морально-психологічні якості та загальні здібності

70

Доброчесність

Показники доброчесності

120

205

Особисті морально-психологічні якості та загальні здібності

85

Всього

750,375

За результатами кваліфікаційного оцінювання суддя Розівського районного суду Запорізької області Завіновська А.П. набрала 750,375 бала, що становить більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв, у зв’язку з чим Комісія дійшла висновку, що суддя Розівського районного суду Запорізької області Завіновська А.П. відповідає займаній посаді.

Ураховуючи викладене, керуючись підпунктом 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, статтями 83–86, 88, 93, 101, пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Регламентом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Положенням про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, Комісія одноголосно

 

вирішила:

 

Визначити, що суддя Розівського районного суду Запорізької області Завіновська Алла Павлівна за результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді набрала 750,375 бала.

Визнати суддю Розівського районного суду Запорізької області Завіновську Аллу Павлівну такою, що відповідає займаній посаді.

 

 

Головуючий                                                                                                           С.Ю. Чумак

Члени Комісії:                                                                                                        А.В. Пасічник                                                                                                        

                                                                                                                                Р.Б. Сабодаш