X

Про відрядження суддів до Сумського апеляційного суду

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
22.11.2023
141/зп-23
Про відрядження суддів до Сумського апеляційного суду

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Другої палати:

головуючого – Сидоровича Р.М.,

членів Комісії: Волкової Л.М., Кидисюка Р.А., Коліуша О.Л., Омельяна О.С., Сабодаша Р.Б., Чумака С.Ю. (доповідач),

розглянувши питання про відрядження суддів до Сумського апеляційного суду,

встановила:

До Комісії 30.10.2023 надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) про необхідність розгляду питання щодо відрядження одинадцяти суддів до Сумського апеляційного суду у зв’язку з виявленням у ньому надмірного рівня судового навантаження.

У повідомленні зазначено, що рішенням Вищої ради правосуддя від 24.08.2023 № 852/0/15-23 «Про визначення кількості суддів у місцевих та апеляційних судах» у Сумському апеляційному суді визначено двадцять п’ять посад суддів, фактично перебувають на посадах чотири судді.

За даними звітності за дев’ять місяців 2023 року, середня по Україні кількість днів, необхідних для розгляду справ та матеріалів, що надійшли до апеляційних судів, становить 300 днів для одного повноважного судді з урахуванням рекомендованих Вищою радою правосуддя показників середньої тривалості розгляду справ (рішення Вищої ради правосуддя від 24.11.2020 № 3237/0/15-20).

У Cумському апеляційному суді нормативний час розгляду справ більший за середній показник по Україні та становить 1101 день на одного повноважного суддю, що дає ДСА України підстави стверджувати про наявність у суді надмірного рівня судового навантаження.

Вирішення питання врегулювання надмірного навантаження в Сумському апеляційному суді можливе за умови відрядження до цього суду одинадцяти суддів, при цьому нормативний час розгляду справ становитиме 294 дні.

ДСА України також наголошує, що відрядження суддів із судів, територіальну підсудність яких змінено, або з судів, які  перебувають в стані ліквідації, не вплине на доступ до правосуддя в цих судах.

Відповідно до протоколу розподілу справ між членами Комісії від 30.10.2023 доповідачем за повідомленням ДСА України про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді до Сумського апеляційного суду (єдиний унікальний номер справи 32дпс-721/23) визначено члена Комісії Чумака С.Ю.

На офіційному вебсайті Комісії 01.11.2023 опубліковано оголошення щодо призначення до розгляду питання про відрядження суддів до Сумського апеляційного суду на 22.11.2023.

Станом на 22.11.2023 до Комісії не надійшли згоди суддів на відрядження до Сумського апеляційного суду.

Відповідно до пункту 15 розділу ІІІ Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24.01.2017 № 54/0/15-17 (зі змінами), якщо Вищою кваліфікаційною комісією суддів України не отримано згоди судді на відрядження у строки, встановлені пунктами 2, 3 розділу ІІІ цього порядку, Комісією може бути прийнято рішення про залишення без розгляду питання щодо внесення подання про відрядження або продовження строку розгляду такого питання.

Заслухавши члена Комісії – доповідача та обговоривши зазначене питання порядку денного засідання, Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Другої палати дійшла висновку про необхідність продовження строку розгляду питання щодо внесення подання про відрядження суддів до Сумського апеляційного суду до 20 грудня 2023 року.

Керуючись статтею 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Регламентом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

продовжити строк розгляду питання щодо внесення подання про відрядження суддів до Сумського апеляційного суду до 20 грудня 2023 року.

Головуючий                                                                                                   Р.М. Сидорович

Члени Комісії:                                                                                               Л.М. Волкова

                                                                                                                      О.Л. Коліуш   

                                                                                                                      Р.А. Кидисюк

                                                                                                                      О.С. Омельян

                                                                                                                      Р.Б. Сабодаш

                                                                                                                      С.Ю. Чумак