X

Стосовно звіту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за 2021 рік

17.01.2022

Згідно з пунктом 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» з дня набрання чинності цим законом повноваження членів Комісії припинено.

Упродовж 2021 року нового складу Комісії не сформовано.

Водночас секретаріатом Комісії в межах своїх повноважень у 2021 році здійснено:

 

 

 

Ведення обліку даних про посади суддів

1. Гранична кількість посад суддів станом на 31.12.2021 – 7 304, з яких:

- у місцевих судах – 5 600;

- в апеляційних судах – 1 439;

- у вищих спеціалізованих судах – 69;

- у Верховному Суді – 196.

Інформація надається з урахуванням визначеної Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Вищою радою правосуддя кількості суддів у судах та без урахування судів, які припинили роботу на території Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей та міста Севастополь.

2. Кількість осіб, призначених (обраних) на посаду судді, станом на 31.12.2021 – 5 236 / 72 % від граничної кількості посад суддів (жінки – 2 814 / 54 %; чоловіки – 2 422 / 46 %):

- у місцевих судах – 4 189 / 75 % від граничної кількості (жінки – 2 288 / 55 %; чоловіки – 1 901 / 45 %);

- в апеляційних судах – 830 / 58 % від граничної кількості (жінки – 438 / 53 %; чоловіки – 392 / 47 %);

- у вищих спеціалізованих судах – 38 / 55 % від граничної кількості (жінки – 14 / 37 %; чоловіки – 24 / 63 %);

- у Верховному Суді – 179 / 91 % від граничної кількості (жінки – 74 / 41 %; чоловіки – 105 / 59 %).

Інформація надається без урахування осіб, які займають суддівські посади в ліквідованих (реорганізованих) судах, що припинили здійснення правосуддя у зв’язку з утворенням нових судів.

3. Кількість осіб, які станом на 31.12.2021 займали штатну суддівську посаду в судах, що припинили здійснення правосуддя у зв’язку з утворенням нових судів, – 67 (жінки – 30 / 45 %; чоловіки – 37 / 55 %), з яких:

- у місцевих судах – 3 (жінки – 1 / 33 %; чоловіки – 2 / 67 %);

- в апеляційних судах – 12 (жінки – 7 / 58 %; чоловіки – 5 / 42 %);

- у вищих спеціалізованих судах – 44 (жінки – 20 / 45,5 %; чоловіки – 24 / 54,5 %);

- у Верховному Суді України – 8 (жінки – 2 / 25 %; чоловіки – 6 / 75 %).

Інформація надається з урахуванням суддів апеляційних судів, відряджених на посаду судді до іншого апеляційного суду.

4. Кількість осіб, призначених упродовж 2021 року на посаду судді вперше, – 45 (жінки – 21 / 47 %; чоловіки – 24 / 53 %), з яких:

- у місцевих адміністративних судах – 26 (жінки – 13 / 50 %; чоловіки – 13 / 50 %);

- у місцевих господарських судах – 11 (жінки – 5 / 45 %; чоловіки – 6 / 55 %);

- у місцевих загальних судах – 8 (жінки – 3 / 37,5 %; чоловіки – 5 / 62,5 %).

5. Кількість осіб, призначених упродовж 2021 року на посаду судді безстроково, – 70 (жінки – 32 / 46 %; чоловіки – 38 / 54 %), з яких:

- у місцевих господарських судах – 3 (жінки – 2 / 67 %; чоловіки – 1 / 33 %);

- у місцевих загальних судах – 67 (жінки – 30 / 55 %; чоловіки – 37 / 45 %).

6. Кількість осіб, які станом на 31.12.2021 займали штатну суддівську посаду в місцевих судах та не здійснювали правосуддя у зв’язку із закінченням п’ятирічного строку    призначення, – 352 (жінки – 186 / 53 %; чоловіки – 166 / 47 %), з яких:

- у місцевих адміністративних судах – 18 (жінки – 8 / 44 %; чоловіки – 10 / 56 %);

- у місцевих господарських судах – 15 (жінки – 10 / 67 %; чоловіки – 5 / 33 %);

- у місцевих загальних судах – 319 (жінки – 168 / 53 %; чоловіки – 151 / 47 %).

7. Кількість вакантних посад суддів станом на 31.12.2021 – 2 068 / 28 % від граничної кількості посад суддів, з яких:

- у місцевих судах – 1 411 (25 % від граничної кількості посад суддів місцевих судів);

- в апеляційних судах – 609 (42 % від граничної кількості посад суддів апеляційних судів);

- у вищих спеціалізованих судах – 31 (45 % від граничної кількості посад суддів вищих спеціалізованих судів);

- у Верховному Суді – 17 (9 % від граничної кількості посад суддів у касаційних судах Верховного Суду).

8. Кількість кандидатів на посаду судді, які станом на 31.12.2021 перебували у резерві на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів та яких не призначено на посаду судді (не триває процедури призначення), – 214 (жінки – 136 / 64 %; чоловіки – 78 / 36 %), з яких:

8.1. За резервами:

1) у резерві на посади суддів адміністративних судів – 104 (жінки – 61 / 59 %; чоловіки – 43 / 31 %);

2) у резерві на посади суддів господарський судів – 84 (жінки – 59 / 70 %; чоловіки – 25 / 30 %);

3) у резерві на посади суддів загальних судів – 160 (жінки – 106 / 66 %; чоловіки – 54 / 34 %).

8.2. За кількістю резервів, у яких перебуває кандидат:

1) в одному резерві – 119 (жінки – 71 / 60 %; чоловіки – 48 / 40 %):

- на посади суддів адміністративних судів – 30 (жінки – 15 / 50 %; чоловіки – 15 / 50 %);

- на посади суддів господарських судів – 15 (жінки – 11 / 73 %; чоловіки – 4 / 27 %);

- на посади суддів загальних судів – 74 (жінки – 45 / 61 %; чоловіки – 29 / 39 %);

2) у двох резервах – 56 (жінки – 40 / 71 %; чоловіки – 16 / 29 %):

- на посади суддів адміністративних і господарських судів – 9 (жінки – 4 / 44 %; чоловіки – 5 / 56 %);

- на посади суддів адміністративних і загальних судів – 26 (жінки – 17 / 65 %; чоловіки – 9 / 35 %);

- на посади суддів господарських і загальних судів – 21 (жінки – 19 / 90 %; чоловіки – 2 / 10 %);

3) у трьох резервах – 39 (жінки – 25 / 64 %; чоловіки – 14 / 36 %).

9. Прогнозована кількість вакантних посад суддів, яка утвориться у 2022 році у зв’язку з досягненням граничного віку перебування на посаді судді, – 29 (жінки – 14 / 48 %; чоловіки – 15 / 52 %), з яких:

- у місцевих судах – 16 (жінки – 8 / 50 %; чоловіки – 8 / 50 %);

- в апеляційних судах – 13 (жінки – 6 / 46 %; чоловіки – 7 / 54 %).

Формування і ведення суддівських досьє

1. Забезпечено зберігання та наповнення 8 317 суддівських досьє.

2. Забезпечено ведення 5 509 суддівських досьє осіб, які упродовж 2021 року займали суддівську посаду, зокрема:

- здійснено сканування матеріалів на 389 592 сторінках для оновлення 5 384 опублікованих досьє;

- забезпечено опрацювання та оприлюднення на офіційному вебсайті Комісії 5 365 оновлених суддівських досьє на 2 566 550 сторінках.

Формування і ведення досьє та особових справ кандидатів на посаду судді

Забезпечено ведення 2 920 досьє та особових справ кандидатів на посаду судді.

Представлення інтересів Комісії в судах

Упродовж 2021 року у провадженні судів різних інстанцій перебувало 143 справи, стороною або учасником у яких була Вища кваліфікаційна комісія суддів України. У межах зазначених судових справ секретаріатом Комісії надіслано листи на виконання вимог суддів щодо направлення доказів та надання інформації, а також забезпечено участь працівників у судових засіданнях вільними слухачами.

Документообіг у Комісії

У 2021 році документообіг Комісії становив 8 511.

Розгляд запитів на публічну інформацію

Кількість опрацьованих запитів на інформацію в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», – 251.

Міжнародне співробітництво

У 2021 році забезпечено участь у міжнародному співробітництві, зокрема, щодо співпраці з такими організаціями:

- Українсько-канадським Проєктом «Підтримка судової реформи»;

- Програмою USAID з реформування сектору юстиції «Нове правосуддя»;

- Програмою USAID «Справедливість для всіх»;

- Проєктом Ради Європи «Підтримка судової влади України в забезпеченні кращого доступу до правосуддя»;

- Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР);

- Європейською комісією з питань ефективності правосуддя Ради Європи (CEPEJ).

Кількість заходів, у яких взято участь у межах міжнародного співробітництва, – 26.

Не завершені Комісією процедури

Станом на 31.12.2021 Комісією не завершено таких процедур:

- конкурс на зайняття 21 посади судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Участь продовжують 60 кандидатів;

- конкурс на зайняття 9 посад суддів Апеляційної палати Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Участь продовжують 38 кандидатів;

- конкурс на зайняття 346 посад суддів апеляційних судів. Для участі в конкурсі отримано документи від 2 208 осіб;

- конкурс на зайняття 7 вакантних посад суддів у місцевих загальних судах Донецької та Луганської областей для кандидатів на посаду судді,  які відповідають вимогам абзацу сьомого пункту 13 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя». Участь продовжують 6 кандидатів;

- конкурс на зайняття 35 вакантних посад суддів місцевих судів для кандидатів на посаду судді, які відповідають вимогам абзацу третього пункту 13 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя». Участь продовжують 25 кандидатів;

- кваліфікаційне оцінювання 2 030 суддів;

- добір кандидатів на посаду судді місцевого суду. Участь продовжують 368 кандидатів.