X

Стосовно звіту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за 2022 рік

13.01.2023

Згідно з пунктом 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» з дня набрання чинності цим законом повноваження членів Комісії припинено. Наразі нового складу Комісії не сформовано.

 

Водночас секретаріатом Комісії в межах своїх повноважень у 2022 році здійснено:

 

 

 

Ведення обліку даних про посади суддів

1. Гранична кількість посад суддів у судах станом на 31.12.2022 – 6 483, з яких:

1) у місцевих судах – 4 900, у тому числі:

- місцевих загальних судах – 3 751;

- місцевих господарських судах – 593;

- місцевих адміністративних судах – 556;

2) в апеляційних судах – 1 318, у тому числі:

- апеляційних загальних судах – 843;

- апеляційних господарських судах – 218;

- апеляційних адміністративних судах – 257;

3) у вищих спеціалізованих судах – 69, у тому числі:

- Вищому антикорупційному суді – 39;

- Вищому суді з питань інтелектуальної власності – 30;

4) у Верховному Суді – 196, у тому числі:

- Касаційному цивільному суді Верховного Суду – 53;

- Касаційному кримінальному суді Верховного Суду – 42;

- Касаційному господарському суді Верховного Суду – 45;

- Касаційному адміністративному суді Верховного Суду – 56.

 

Інформація надається з урахуванням визначеної граничної кількості суддів, зокрема тимчасової станом на 2019 рік в окружних адміністративних судах та апеляційних судах, та без урахування утворених судів, які не розпочали роботу, судів, роботу яких припинено (підсудність яких визначено іншому суду).

 

2. Кількість осіб, призначених (обраних) на посади суддів у судах, які не припинили роботу (підсудність яких не визначено іншому суду), станом на 31.12.2022 – 4 643 / 72 % від граничної кількості посад суддів (жінки – 2 474 / 53 %; чоловіки – 2 169 / 47 %):

1) у місцевих судах – 3 690 / 75 % від граничної кількості посад суддів (жінки – 2 000 / 54 %; чоловіки – 1 690 / 46 %), у тому числі:

- місцевих загальних судах – 2 749 / 73 % від граничної кількості посад суддів (жінки – 1 490 / 54 %; чоловіки – 1 259 / 46 %);

- місцевих господарських судах – 468 / 79 % від граничної кількості посад суддів (жінки – 253 / 54 %; чоловіки – 215 / 46 %);

- місцевих адміністративних судах – 473 / 85 % від граничної кількості посад суддів (жінки – 257 / 54 %; чоловіки – 216 / 46 %);

2) в апеляційних судах – 737 / 56 % від граничної кількості посад суддів (жінки – 386 / 52 %; чоловіки – 351 / 48 %), у тому числі:

- апеляційних загальних судах – 424 / 50 % від граничної кількості посад суддів (жінки – 230 / 54 %; чоловіки – 194 / 46 %);

- апеляційних господарських судах – 141 / 65 % від граничної кількості посад суддів (жінки – 82 / 58 %; чоловіки – 59 / 42 %);

- апеляційних адміністративних судах – 172 / 67 % від граничної кількості посад суддів (жінки – 74 / 43 %; чоловіки – 98 / 57 %);

3) у вищих спеціалізованих судах – 38 / 55 % від граничної кількості посад суддів (жінки – 14 / 37 %; чоловіки – 24 / 63 %), у тому числі:

- Вищому антикорупційному суді – 38 / 97 % від граничної кількості посад суддів (жінки – 14 / 37 %; чоловіки – 24 / 63 %);

- Вищому суді з питань інтелектуальної власності – 0;

4) у Верховному Суді – 178 / 91 % від граничної кількості посад суддів (жінки – 74 / 42 %; чоловіки – 104 / 58 %), у тому числі:

- Касаційному цивільному суді Верховного Суду – 45 / 85 % від граничної кількості посад суддів (жінки – 16 / 36 %; чоловіки – 29 / 64 %);

- Касаційному кримінальному суді Верховного Суду – 38 / 90 % від граничної кількості посад суддів (жінки – 14 / 37 %; чоловіки – 24 / 63 %);

- Касаційному господарському суді Верховного Суду – 42 / 93 % від граничної кількості посад суддів (жінки – 17 / 40 %; чоловіки – 25 / 60 %);

- Касаційному адміністративному суді Верховного Суду – 53 / 95 % від граничної кількості посад суддів (жінки – 27 / 51 %; чоловіки – 26 / 49 %).

 

Інформація надається без урахування осіб, які займають суддівські посади в ліквідованих (реорганізованих) судах, що припинили здійснення правосуддя у зв’язку з утворенням нових судів, або судах, роботу яких припинено (підсудність яких визначено іншому суду).

Облік ведеться за постійним місцем роботи суддів (без урахування даних про тимчасове переведення).

 

3. Кількість осіб, які станом на 31.12.2022 займали штатні суддівські посади в судах, що припинили здійснення правосуддя у зв’язку з утворенням нових судів, або в судах, роботу яких припинено (підсудність яких визначено іншому суду), – 597 (жінки – 347 / 58 %; чоловіки – 250 / 42 %), з яких:

1) у місцевих судах – 463 (жінки – 274 / 59 %; чоловіки – 189 / 41 %), у тому числі:

- місцевих загальних судах – 390 (жінки – 238 / 61 %; чоловіки – 152 / 39 %);

- місцевих господарських судах – 10 (жінки – 6 / 60 %; чоловіки – 4 / 40 %);

- місцевих адміністративних судах – 63 (жінки – 30 / 48 %; чоловіки – 33 / 52 %);

2) в апеляційних судах – 83 (жінки – 52 / 63 %; чоловіки – 31 / 37 %), у тому числі:

- апеляційних загальних судах – 76 (жінки – 47 / 62 %; чоловіки – 29 / 38 %);

- апеляційних господарських судах – 4 (жінки – 3 / 75 %; чоловіки – 1 / 25 %);

- апеляційних адміністративних судах – 3 (жінки – 2 / 67 %; чоловіки – 1 / 33 %);

3) у вищих спеціалізованих судах – 42 (жінки – 19 / 45 %; чоловіки – 23 / 55 %), у тому числі:

- Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ – 15 (жінки – 9 / 60 %; чоловіки – 6 / 40 %);

- Вищому господарському суді України – 11 (жінки – 4 / 36 %; чоловіки – 7 / 64 %);

- Вищому адміністративному суді України – 16 (жінки – 6 / 38 %; чоловіки – 10 / 62 %);

4) у Верховному Суді України – 9 (жінки – 2 / 22 %; чоловіки – 7 / 78 %).

 

Інформація надається з урахуванням суддів місцевих та апеляційних судів, відряджених на посаду судді до іншого місцевого та апеляційного суду.

 

4. Упродовж 2022 року на посаду судді вперше не призначено жодної особи.

 

5. Кількість осіб, призначених у 2022 році на посади суддів місцевих загальних судів безстроково, – 28 (жінки – 11 / 39 %; чоловіки – 17 / 61 %).

Упродовж 2022 року на посади суддів місцевих адміністративних та господарських судів безстроково не призначено жодної особи.

 

6. Кількість осіб, які станом на 31.12.2022 займали штатні суддівські посади в місцевих судах та не здійснювали правосуддя у зв’язку із закінченням п’ятирічного строку призначення, – 325 (жінки – 176 / 54 %; чоловіки – 149 / 46 %), з яких:

- у загальних судах – 290 (жінки – 156 / 54 %; чоловіки – 134 / 46 %);

- у господарських судах – 16 (жінки – 11 / 69 %; чоловіки – 5 / 31 %);       

- в адміністративних судах – 19 (жінки – 9 / 47 %; чоловіки – 10 / 53 %).

 

7. Кількість вакантних посад суддів у судах, які не припинили роботу (підсудність яких не визначено іншому суду), станом на 31.12.2022 – 1 840 / 28 % від граничної кількості посад суддів, з яких:

1) у місцевих судах – 1 210 / 25 % від граничної кількості посад суддів місцевих судів, у тому числі:

- місцевих загальних судах – 1 002 / 27 % від граничної кількості посад суддів;

- місцевих господарських судах – 125 / 21 % від граничної кількості посад суддів;

- місцевих адміністративних судах – 83 / 15 % від граничної кількості посад суддів;

2) в апеляційних судах – 581 / 44 % від граничної кількості посад суддів апеляційних судів, у тому числі:

- апеляційних загальних судах – 419 / 50 % від граничної кількості посад суддів;

- апеляційних господарських судах – 77 / 35 % від граничної кількості посад суддів;

- апеляційних адміністративних судах – 85 / 33 % від граничної кількості посад суддів;

3) у вищих спеціалізованих судах – 31 / 45 % від граничної кількості посад суддів вищих спеціалізованих судів, у тому числі:

- Вищому антикорупційному суді – 1 / 3 % від граничної кількості посад суддів;

- Вищому суді з питань інтелектуальної власності – 30 / 100 % від граничної кількості посад суддів;

4) у Верховному Суді – 18 / 9 % від граничної кількості посад суддів у касаційних судах Верховного Суду, у тому числі:

- Касаційному цивільному суді Верховного Суду – 8 / 15 % від граничної кількості посад суддів;

- Касаційному кримінальному суді Верховного Суду – 4 / 10 % від граничної кількості посад суддів;

- Касаційному господарському суді Верховного Суду – 3 / 7 % від граничної кількості посад суддів;

- Касаційному адміністративному суді Верховного Суду – 3 / 5 % від граничної кількості посад суддів.

 

8. Кількість кандидатів на посаду судді, які станом на 31.12.2022 перебували у резерві на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів та яких не призначено на посаду судді (не триває процедура призначення), – 214 (жінки – 136 / 64 %; чоловіки – 78 / 36 %):

1) у резерві:

- на посади суддів адміністративних судів – 104 (жінки – 61 / 59 %; чоловіки – 43 / 31 %);

- на посади суддів господарських судів – 84 (жінки – 59 / 70 %; чоловіки – 25 / 30 %);

- на посади суддів загальних судів – 160 (жінки – 106 / 66 %; чоловіки – 54 / 34 %);

2) за кількістю резервів, у яких перебуває кандидат:

а) в одному резерві – 119 (жінки – 71 / 60 %; чоловіки – 48 / 40 %):

- на посади суддів адміністративних судів – 30 (жінки – 15 / 50 %; чоловіки – 15 / 50 %);

- на посади суддів господарських судів – 15 (жінки – 11 / 73 %; чоловіки – 4 / 27 %);

- на посади суддів загальних судів – 74 (жінки – 45 / 61 %; чоловіки – 29 / 39 %);

б) у двох резервах – 56 (жінки – 40 / 71 %; чоловіки – 16 / 29 %):

- на посади суддів адміністративних і господарських судів – 9 (жінки – 4 / 44 %; чоловіки – 5 / 56 %);

- на посади суддів адміністративних і загальних судів – 26 (жінки – 17 / 65 %; чоловіки – 9 / 35 %);

- на посади суддів господарських і загальних судів – 21 (жінки – 19 / 90 %; чоловіки – 2 / 10 %);

в) у трьох резервах – 39 (жінки – 25 / 64 %; чоловіки – 14 / 36 %).

 

9. Прогнозована кількість вакантних посад суддів у судах, які не припинили роботу (підсудність яких не визначено іншому суду), що утворяться у 2023 році у зв’язку з припиненням повноважень у разі досягнення граничного віку перебування на посаді судді, – 42 (жінки – 26 / 62 %; чоловіки – 16 / 38 %), з яких:

1) у місцевих судах – 21 (жінки – 13 / 62 %; чоловіки – 8 / 38 %), у тому числі:

- місцевих загальних судах – 16 (жінки – 11 / 69 %; чоловіки – 5 / 31 %);

- місцевих господарських судах – 4 (жінки – 2 / 50 %; чоловіки – 2 / 50 %);

- місцевих адміністративних судах – 1 (чоловіки – 1 / 100 %);

2) в апеляційних судах – 17 (жінки – 10 / 59 %; чоловіки – 7 / 41 %), у тому числі:

- апеляційних загальних судах – 14 (жінки – 8 / 57 %; чоловіки – 6 / 43 %);

- апеляційних господарських судах – 1 (жінки – 1 / 100 %);

- апеляційних адміністративних судах – 2 (жінки – 1 / 50 %; чоловіки – 1 / 50 %);

3) у вищих спеціалізованих судах – 0;

4) у Верховному Суді – 4 (жінки – 3 / 75 %; чоловіки – 1 / 25 %), у тому числі:

- Касаційному кримінальному суді Верховного Суду – 2 (жінки – 2 / 100 %);

- Касаційному господарському суді Верховного Суду – 2 (жінки – 1 / 50 %; чоловіки – 1 / 50 %).

 

Формування і ведення суддівських досьє

1. Забезпечено зберігання та наповнення 8 317 суддівських досьє.

2. Забезпечено ведення 5 312 суддівських досьє осіб, які упродовж 2022 року займали посаду судді.

 

Формування і ведення досьє та особових справ кандидатів на посаду судді

Забезпечено ведення 2 920 досьє та особових справ кандидатів на посаду судді.

 

Представлення інтересів Комісії в судах

Упродовж 2022 року у провадженні судів різних інстанцій перебувало 93 справи, стороною або учасником у яких була Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Секретаріатом Комісії надіслано листи на виконання вимог суддів щодо надання доказів та інформації, а також забезпечено участь працівників у судових засіданнях як вільних слухачів. Станом на 31.12.2022 у провадженні судів різних інстанцій перебувало 76 справ, стороною або учасником у яких була Комісія.

 

Документообіг у Комісії

У 2022 році документообіг Комісії становив 4 830.

 

Розгляд запитів на публічну інформацію

Кількість опрацьованих запитів на інформацію в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», – 154.

 

Міжнародне співробітництво

У 2022 році Комісія плідно взаємодіяла з такими організаціями:

- Програма USAID «Справедливість для всіх»;

- Європейська комісія з питань ефективності правосуддя Ради Європи (CEPEJ).

Кількість заходів, у яких взяли участь працівники Комісії, – 11.

 

Не завершені Комісією процедури

Станом на 31.12.2022 Комісією не завершено такі процедури:

- конкурс на зайняття 21 посади судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Участь продовжують 60 кандидатів;

- конкурс на зайняття 9 посад суддів Апеляційної палати Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Участь продовжують 38 кандидатів;

- конкурс на зайняття 346 посад суддів апеляційних судів. Для участі в конкурсі отримано документи від 2 208 осіб;

- конкурс на зайняття 7 вакантних посад суддів у місцевих загальних судах Донецької та Луганської областей для кандидатів на посаду судді,  які відповідають вимогам абзацу сьомого пункту 13 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя». Участь продовжують 6 кандидатів;

- конкурс на зайняття 35 вакантних посад суддів місцевих судів для кандидатів на посаду судді, які відповідають вимогам абзацу третього пункту 13 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя». Участь продовжують 25 кандидатів;

- кваліфікаційне оцінювання 2 009 суддів;

- добір кандидатів на посаду судді місцевого суду. Участь продовжують 368 кандидатів.