X

Форма для подання фізичною та юридичною особами, об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи запиту на отримання публічної інформації у письмовій формі, телефонному режимі, під час особистого прийому

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Голови Вищої
кваліфікаційної комісії
суддів України
03 грудня 2015 р. № 85

Форма для подання фізичною та юридичною особами, об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи запиту на
отримання публічної інформації у письмовій формі, телефонному режимі,  під час особистого прийому.

Розпорядник інформації Вища кваліфікаційна комісія суддів України
ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
Прізвище та ініціали (найменування) запитувача (ПІБ представника запитувача), поштова адреса, адреса електронної пошти, номер засобу зв’язку  
Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується (Загальний опис необхідної інформації)
Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою (Вказати поштову адресу)
Факсом (Вказати номер факсу)
Електронною поштою (Вказати e-mail)
Телефоном (Вказати номер телефону)
Ознайомлений(а) з вимогами Закону України “Про доступ до публічної інформації” щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом, більш як 10 сторінок.
__________ Дата запиту ________ підпис
Працівник відповідального підрозділу, який оформив запит (відповідно до вимог частини сьомої статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації,” якщо запит передано у телефонному режимі)
Посада  
Прізвище, ім’я та по батькові  
Номер контактного телефону  
______________ Дата оформлення запиту _________ Підпис
Копію запиту надано заявнику (крім запиту, оформленого у телефонному режимі):  
“___” __________ 20__ року _____________ Підпис особи, що отримала запит