X

Висновки першої експертної комісії Міжнародної Асоціації суддів ( IAJ )

 1. Відповідальність суддів, (1980)
 2. Адміністрація суду в контексті незалежності суддів, (1981)
 3. Подальша освіта суддів, (1982)
 4. Структура організації судової влади в країнах-членах, (1983)
 5. Судді та захист прав людини, (1985)
 6. Нагляд за поведінкою суддів: концепція, хто наглядає, право на захист (і права людини), незалежність суддів, (1987)
 7. Призначення та соціальний статус суддів, (1988)
 8. Відповідальність суддів. Їх роль і позиція судової влади серед інших гілок влади в державі. Незалежність суддів та їх відповідальність перед державою та окремими особами, (1989)
 9. Як захистити суддів від зовнішнього політичного, економічного та соціального впливу та від насильства, з огляду на повагу до рішень суду та соціального статусу суддів, (1990)
 10. Участь судової влади в організації роботи судової системи, (1994)
 11. Критерії оцінки роботи судів та суддів, (1995)
 12. Набір та навчання суддів в сучасному суспільстві, (1996)
 13. Переоцінка відносин між судовою владою та іншими гілками влади держави задля покращення діяльності системи правосуддя, (1999)
 14. Незалежність окремого судді в його власному суді, (2000)
 15. Призначення і роль голів судів, (2001)
 16. Роль та функції Вищої Ради Юстиції чи аналогічного органу в організації та управлінні національною судовою системою, (2003)
 17. Правила етичної поведінки суддів, їх застосування та дотримання, (2004)
 18. Економіка, юрисдикція та незалежність, (2005)
 19. Оцінювання роботи суддів, (2006)